Rekrutacja specjalistyczna osoba do sekretariatu

rekrutacja

Klient

Firma rodzinna specjalizująca się w produkcji mebli na rynek polski.

Potrzeba

Firma poszukiwała osoby do obsługi biura, która miała zastąpić pracownika przechodzącego na emeryturę. Zatrudniona osoba miała organizować pracę biura: w tym prowadzenia korespondencji, przyjmowania i przekazywania telefonów oraz organizacji dokumentacji. Klient zaznaczył, że kandydat powinien wykazywać się dobrą organizacją pracy, umiejętnością pracy w zespole, a także komunikatywnością. Istotnym było posiadanie zdolności analitycznych oraz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.

Dodatkowo atutami potencjalnego kandydata była m.in. znajomość specyfiki branży meblarskiej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Miało to przyczynić się do łatwiejszej komunikacji z potencjalnymi zagranicznymi partnerami.

Jak to zrobiliśmy?

Po długiej rozmowie z klientem ustaliliśmy wymagania stanowiska i także wspólnie wypracowaliśmy profil idealnego kandydata. Nasz zespół ds. rekrutacji przeprowadził staranną analizę wykorzystując kanały rekrutacyjne takie jak portale pracy, sieci zawodowe czy media społecznościowe. Dzięki tak sumiennemu procesowi, udało nam się znaleźć siedem osób spełniających kryteria stanowiska. Następnie po przeprowadzeniu szczegółowych rozmów kwalifikacyjnych oraz ocenie kompetencji, przedstawiliśmy klientowi cztery rekomendowane kandydatury, które w naszej ocenie odpowiadały profilowi stanowiska.

Decyzję końcową w sprawie zatrudnienia podjął klient, mając pełną swobodę wyboru spośród przedstawionych propozycji.

Korzyść dla klienta

Dzięki naszej usłudze, firma znalazła odpowiedniego kandydata. Wybór spośród czterech rekomendowanych kandydatów pozwolił klientowi na podjęcie decyzji, dając mu poczucie, że zatrudniona osoba jest odpowiednio wykfalifikowana i kompetentna.

Dzięki procesowi zleconemu na zewnątrz klient zaoszczędził czas a także zoptymalizował koszty, które musiałby ponieść za ogłoszenia i samodzielne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Ponadto wcześniejsze zatrudnienie i wdrożenie osoby przed odejściem pracownika przechodzącego na emeryturę pozwoliło na uniknięcie dezorganizacji w obsłudze biura. To zminimalizowało zakłócenia w funkcjonowaniu firmy. Rekrutacja została przeprowadzona szybko i bez problemów.

Inne studium przypadku

rekrutacja

Rekrutacja specjalistyczna osoby do działu księgowości

Klient poszukiwał do swojego działu księgowości osoby, która posiadałaby odpowiednie umiejętności i doświadczenie w dziedzinie finansów.

Międzynarodowy producent podzespołów elektroniki użytkowej

Zapewnienie ciągłości obsady produkcyjnej (w pikach do 300 osób). Dla klienta ważne było utożsamianie się pracowników z firmą.

Zastępstwo pracownika na recepcji

Klient zgłosił się do nas z potrzebą zatrudnienia osoby na stanowisko recepcjonisty w charakterze zastępstwa. Zdecydował się na skorzystanie z usługi pracy tymczasowej.

Już wychodzisz?