Profesjonalne doradztwo HR dla Twojego biznesu

Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, w zależności od branży, zmienia się wraz porą roku.

Zdefiniowanie okresu, w którym planujemy dodatkowe zatrudnienie ma kluczowe znaczenie w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Co wziąć pod uwagę przy planowaniu zatrudnienia?

W zależności od kraju pochodzenia pracowników, przeprowadzenie procedury może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego podczas planowania zatrudnienia, warto wcześniej dokładnie ustalić:

• Na kiedy przypada okres wysokiego zapotrzebowania na pracowników?
• Jakie zadania planujemy im zlecić?
• Jakie umiejętności są niezbędne do ich zrealizowania?
• Ile osób jest koniecznych do wykonania danej pracy?

Planowanie zatrudnienia z Remedy

Współpraca z naszą agencją zdejmuje z pracodawców ciężar formalności związany z zatrudnianiem cudzoziemców, a także umożliwia płynne przejście całego procesu legalizacji, ale pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Już wychodzisz?