Payroll i usługi kadrowe - usprawnij procesy z Remedy

Każdy kolejny rok niesie za sobą coraz większe wyzwania dla pracowników odpowiedzialnych za procesy kadrowo-płacowe w firmie. Zmiany przepisów wprowadzane w błyskawicznym tempie, wymuszają na pracodawcach zwiększenie obsady w działach HR, dodatkowe szkolenia personelu, a także aktualizacje i parametryzacje systemów ERP. To wszystko sprawia, że o dobrych specjalistów w tej dziedzinie jest coraz trudniej i coraz więcej przedsiębiorców zgłasza „braki kadrowe w kadrach".

Przed nami największa jak do tej pory rewolucja podatkowa, spędzająca sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom. Ustalenia Nowego Polskiego Ładu dotykają wszystkich grup społecznych. Według nowych regulacji, zmieni się sposób naliczania wynagrodzeń, który różni się od tego, który znaliśmy wcześniej.

Nie wiesz, jak poradzić sobie z nowymi zmianami? Zdecyduj się na outsourcing kadrowo-płacowy. Ogranicz ryzyko, zredukuj koszty w firmie, skoncentruj się na swojej głównej działalności. Sprawy kadrowo-płacowe oddeleguj specjalistom z Remedy!

Krok po kroku

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zalety rozwiązania

Dedykowany zespół specjalistów. Niezależnie od trudnej sytuacji na rynku pracy, braku wykwalifikowanych pracowników, absencji urlopowych, chorobowych, czy sytuacji epidemiologicznej – zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Optymalizacja kosztów. Redukcja nakładów poniesionych na zakup sprzętu, oprogramowania, wyposażenia stanowisk pracy, szkoleń personelu.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne. Bezpieczeństwo danych i systematycznie przeprowadzany update systemu ERP stanowi gwarancję prowadzenia biznesu zgodnie z przepisami.

Outsourcing płac

 • Naliczamy wynagrodzenia i sporządzamy listy płac zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami
 • Naliczamy i pobieramy obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie pracownika jak i pracodawcy
 • Realizujemy potrącenia komornicze, urzędowe i udzielamy informację zwrotną o statusie sprawy do odpowiednich instytucji
 • Generujemy przelewy z wynagrodzeniami dla pracowników oraz obowiązkowe przelewy do ZUS, US, PFRON, wierzycieli
 • Sporządzamy miesięczne paski do wynagrodzeń dla pracowników, udostępniamy je w pulpicie pracownika lub wysyłamy drogą elektroniczną
 • Sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu na potrzeby pracowników
 • Przygotowujemy dokumenty w systemie Płatnik (deklaracje ZUS DRA)
 • Sporządzamy informacje roczne o dochodach PIT-11, dystrybucja do pracowników i US
 • Naliczamy wpłaty na PPK
 • Raportujemy dane płacowe

Outsourcing kadr:

 • Administrujemy bazą pracowników w Enova 365
 • Realizujemy proces zatrudnienia, wprowadzamy dane osobowe do systemu, generujemy umowy o pracę
 • Sporządzamy i archiwizujemy teczki osobowe
 • Sporządzamy dokumenty: umowy o pracę, zlecenia, aneksy do umów, zaświadczenia, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • Kontrolujemy terminy: kończących się umów, okresów zasiłkowych, badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Obsługujemy program Płatnik – zgłoszenia, wyrejestrowania, zmiany
 • Monitorujemy stan urlopowy
 • Ewidencjonujemy nieobecności, importujemy nieobecności z PUE
 • Sporządzamy sprawozdania kadrowe na potrzeby GUS, ZUS, PFRON
 • Wspieramy lub obsługujemy kontrole z ZUS, US i PIP

Dlaczego akurat Remedy?

 • Posiadamy zespół samodzielnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem kadrowo-płacowym, stanowiący wsparcie merytoryczne w wielu obszarach działalności
 • Przemawiają za nami liczby – ponad 30 tysięcy przeprowadzonych procesów zatrudnienia, administrowania tym zatrudnieniem i naliczania wynagrodzeń, znajomość różnorodnych systemów czasu pracy, rozliczania wynagrodzeń,
 • W naszej działalności skupiamy się na ludziach – dbamy o zadowolenie zarówno klienta/pracodawcy jak również pracownika – to oni wystawiają nam świadectwo pracy, którym chcemy i możemy się chwalić
 • Oferujemy wsparcie biznesu dodatkowymi usługami – obecny rynek pracy wymusza na pracodawcach posiłkowanie się pracownikami z zagranicy – możemy więc zaproponować outsourcing wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy lub usługę legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
 • na bieżąco śledzimy a nawet kreujemy zmiany prawa (jako członek SAZ, WRRP)
 • przeszliśmy pozytywnie wiele kontroli administracji państwowej

Formularz zamówienia

Usługi kadrowo płacowe

Outsourcing płacowy, z ang. Payroll, polega na przekazaniu funkcji i zadań przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, która dotychczas zajmowała się najczęściej tylko rekrutacją. Często usługa payroll jest ściśle powiązana z outsourcingiem kadr, jest to tzw. outsourcing płac i kadr. Outsourcing kadry płace jest obecnie jednym z najbardziej strategicznych modeli współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a inną firmą.

Outsourcing kadr i płac

W zakres ww. usługi wchodzi outsourcing kadrowy oraz outsourcing płacowy. Outsourcing kadrowo płacowy dotyczy między innymi comiesięcznego rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowania ich umów, a także naliczania zobowiązań wobec US i ZUS. Usługi kadrowe oraz usługi płacowe warto polecić zaufanym ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie i mogą stanowić wsparcie merytoryczne. Kadry i płace outsourcing stanowią jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi outsourcingu.

Już wychodzisz?