Międzynarodowy producent podzespołów elektroniki użytkowej

Klient

Międzynarodowy producent podzespołów elektroniki użytkowej.

Potrzeba

Zapewnienie ciągłości obsady produkcyjnej (w pikach do 300 osób). Dla klienta ważne było utożsamianie się pracowników z firmą, prowadzenie testów sprawdzających według własnych standardów oraz otrzymywanie kompleksowych raportów z zatrudnienia pracowników tymczasowych (rotacji, absencji, inne) dla potrzeb analiz biznesowych międzynarodowej organizacji.

Jak to zrobiliśmy?

W związku z pilną potrzebą zatrudnienia 120 pracowników (w 2 tygodnie) uruchomiliśmy wielokierunkową kampanię rekrutacyjną (social media, portale pracy, ulotki). Całość aplikacji spływała do jednego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp miał oddelegowany na czas wytężonej pracy zespół 4 konsultantów. Dzięki predefiniowanym formularzom preselekcyjnym oraz botom instalowanym w kanałach komunikacji, możliwa była pierwsza preselekcja właściwych kandydatów. Potem spotkania bezpośrednie lub online i prowadzenie testów przekazanych przez klienta pozwoliły wyłonić konkretnych pracowników. Aby przyspieszyć zawieranie umów wykorzystano zdalny kanał komunikacji, przez który pracownicy otrzymywali podpisane przez agencję podpisem cyfrowym umowy. To ułatwienie spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony pracowników.
W dalszej kolejności dla zwiększenia zaangażowania pracowników i utożsamiania się z przedsiębiorstwem zaproponowano klientowi tzw. on-site, czyli nasze biuro w obrębie jego przedsiębiorstwa. Oddelegowani konsultanci wyposażeni w niezbędną wiedzę o firmie (kilka dni pracowali na produkcji u klienta, by zapoznać się z jego specyfiką) oraz narzędzia (sprzęt i oprogramowanie, by móc wszelkie formalności z pracownikami realizować na miejscu) stanowili niejako zewnętrzny dział kadr i płac wspierający klienta. Zespół dzielił się również swoją wiedzą w zakresie kadr z pracownikami wewnętrznymi klienta. Konsultanci przejęli również częściowo proces onboardingu pracowników wewnętrznych klienta, odciążając jego własny dział HR.

Korzyść dla klienta

Realizacja zamówienia na poziomie 103 pracowników (reszta była z drugiej agencji). Zabezpieczenie zaangażowanych pracowników (praktycznie nie odczuwali tego, że są pracownikami zewnętrznymi, silnie utożsamiając się z przedsiębiorstwem klienta) na czas wielomiesięcznego projektu przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości personelu własnego klienta, co było też istotne przy raportowaniu do spółki-matki (takie ograniczenie jest również ważne przy staraniu się o zewnętrzne dotacje – różnica pomiędzy MŚP i dużym przedsiębiorstwem). Klient otrzymywał przy tym zestaw niezbędnych danych pozwalających na bieżąco oceniać współpracę.

Już wychodzisz?