Rekrutacja specjalistyczna osoby do działu księgowości

rekrutacja specjalistyczna księgowość

Klient

Firma produkcyjna z zagranicznym kapitałem, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości komponentów przemysłowych. Poszukiwana osoba do działu księgowości. 

Potrzeba

Klient poszukiwał do swojego działu księgowości wykwalifikowanej osoby, która posiadałaby odpowiednie umiejętności i doświadczenie w dziedzinie finansów, z uwzględnieniem specyfiki międzynarodowej działalności. Wymaganiem było znalezienie takiego kandydata, aby znał się na przepisach oraz umiał biegle posługiwać się językiem angielskim ze względu na kontakty z zagranicznymi klientami. 

Jak to zrobiliśmy?

W celu sprostania potrzebom klienta przeprowadziliśmy staranną rekrutację, rozpoczynając od opracowania szczegółowego profilu stanowiska. Uwzględniliśmy wymagania dotyczące zarówno umiejętności technicznych jak i komunikacyjnych. Nasz zespół rekrutacyjny skrupulatnie przeszukał różne kanały rekrutacyjne, wykorzystując swoją szeroką sieć kontaktów, aby dotrzeć do potencjalnych kandydatów.  

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przeprowadziliśmy staranne wywiady kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, weryfikując ich kompetencje oraz zdolności interpersonalne. Kandydaci musieli również wykazać się biegłą znajomością przepisów oraz umiejętnością swobodnej komunikacji w języku angielskim. 

Zarekomendowaliśmy klientowi trzech najlepszych kandydatów, którzy najbardziej odpowiadali wymaganiom stanowiska. Klient po przeanalizowaniu sylwetek kandydatów i spotkaniu z każdym z nich, postanowił zatrudnić jedną z trzech rekomendowanych osób.

Korzyść dla klienta

Dzięki starannej selekcji i rekrutacji klient zatrudnił wykfalifikowanego specjalistę. Nowy pracownik nie tylko posiada niezbędne umiejętności. Zna się na przepisach prawa i bez problemu porozumiewa się w języku angielskim. Dzięki naszemu wsparciu klient zyskał nie tylko pracownika, ale także wzmocnił swoją pozycję na rynku poprzez zabezpieczenie działu księgowości przed ewentualnymi lukami kadrowymi. Ponadto dzięki zleconemu procesowi na zewnątrz klient zaoszczędził czas i zoptymalizował koszty, które musiałby ponieść na ogłoszenia i samodzielne przeprowadzenie procesu.

Inne studium przypadku

rekrutacja

Firma produkcyjna posiadająca magazyn i sortownię

Główną potrzebą było zapewnienie sprawnej, wydajnej pracy w magazynie i sortowni przy cyklicznych wzrostach liczby zamówień.

rekrutacja

Międzynarodowy producent podzespołów elektroniki użytkowej

Zapewnienie ciągłości obsady produkcyjnej (w pikach do 300 osób). Dla klienta ważne było utożsamianie się pracowników z firmą.

rekrutacja

Zastępstwo pracownika na recepcji

Klient zgłosił się do nas z potrzebą zatrudnienia osoby na stanowisko recepcjonisty w charakterze zastępstwa. Zdecydował się na skorzystanie z usługi pracy tymczasowej.

Już wychodzisz?