Firma produkcyjna posiadająca własny magazyn i sortownię

klient, case study

Klient

Firma produkcyjna posiadająca własny magazyn i sortownię. 

Potrzeba

Główną potrzebą było zapewnienie sprawnej, wydajnej pracy w magazynie i sortowni przy cyklicznych wzrostach liczby zamówień. Z oszacowania i rozmów z klientem wynikało, że można to spełnić angażując około 50 dodatkowych pracowników w czasie wzmożonego obłożenia – zwykle w okresach przedświątecznych.

Dla klienta ważnym było, aby zatrudnione osoby były dokładnie przeszkolone, żeby zapewnić płynny wzrost efektywność działu.

Jak to zrobiliśmy?

Po wspólnej analizie z klientem opracowaliśmy strategię rekrutacji, która opierała się na rozbudowanym procesie poszukiwania pracowników tymczasowych. Poprzez wielokanałowe przeszukania naszym konsultantom udało się znaleźć potencjalnych kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. W tym celu wykorzystaliśmy różnorodne kanały rekrutacyjne tj. portale pracy, media społecznościowe oraz sieci kontaktów. Wspólnie z klientem zadbaliśmy o przeszkolenie i przygotowanie pracowników do specyfiki pracy oraz wymagań co do jakości i efektywności. Szkolenia obejmowały zarówno aspekty techniczne pracy jak i procedury firmowe.

Wdrożony system monitorowania wydajności oraz regularne raportowanie, pozwoliło na bieżącą ocenę efektywności zatrudnionych pracowników tymczasowych.

Nasz zespół będąc w kontakcie z klientem dbał o utrzymanie efektywności. To pozwoliło podnieść przepustowość magazynu i sortowni do oczekiwanego przez klienta poziomu.

Korzyść dla klienta

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom klient skutecznie zaspokoił krótkotrwałe zapotrzebowanie na pracowników w okresach największych zamówień. Pomogliśmy mu zwiększyć przepustowość magazynu i sortowni. To przełożyło się na utrzymanie wysokiego standardu jakości obsługi i korzystnie wpłynęło na reputację firmy klienta. Atutem naszej współpracy było to, że klient zamawiając 50 pracowników na krótki okres czasu związany z sezonowością, mógł być pewien, że w każdej chwili my jako partner w biznesie odpowiedzialnie odpowiemy na jego zapotrzebowanie.

> Sprawdź case study międzynarodowego producenta podzespołów elektroniki użytkowej

Już wychodzisz?