Ukraińcy na polskim rynku pracy – jak wojna w Ukrainie wpłynęła na rynek pracy tymczasowej?

Szacuje się, że przed wybuchem wojny u naszych wschodnich sąsiadów, w Polsce przebywało około 1 mln Ukraińców, głównie płci męskiej. Obecnie do naszego kraju przyjechało już ponad 3 mln uchodźców, z czego zdecydowaną większość stanowią kobiety z dziećmi. Wojna w Ukrainie spowodowała istotne zmiany w pozycji jaką zajmują Ukraińcy na polskim rynku pracy, jak i rynku mieszkaniowym.

Gdzie pracują Ukraińcy w Polsce i co się zmieniło na rynku pracy po 24 lutego 2022 roku?

Z jednej strony obserwuje się odpływ mężczyzn, którzy wracają do kraju objętego wojną, natomiast z drugiej strony – napływ kobiet z dziećmi. Mężczyźni z Ukrainy rezygnują z pracy w Polsce, co powoduje braki kadrowe. W tym samym czasie, kobiety, które chcą podjąć zatrudnienie, mają problem ze znalezieniem ofert pracy dla siebie.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na chwilę obecną pracę podjęło blisko 63 tys. uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną w ich kraju. Gdzie pracują Ukraińcy w Polsce? Najwięcej osób znalazło zatrudnienie w województwie mazowieckim (13,3 tys.), w Wielkopolsce (6,6 tys.) oraz na Dolnym Śląsku (6,5 tys.).

Rozwiązania przyjęte w specustawie, pozwalają obywatelom Ukrainy podjęcie legalnego zatrudnienia bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. W myśl ustawy, obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie urzędu pracy w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Taka możliwość podjęcia zatrudnienia stanowi szansę na samodzielne życie w naszym kraju.

W jakich sektorach najczęściej pracują Ukraińcy w Polsce?

Przed wybuchem wojny, pracownicy z Ukrainy zasilali przede wszystkim branże produkcyjne, budowlane oraz logistyczne. Obecnie, na stronie MRiPS czytamy, że około 30 tys. osób znalazło zatrudnienie przy wykonywaniu prostych prac. Niespełna 9 tys. osób stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W grupie tej znalazło się także ponad 6,4 tys. pracowników usług i sprzedawców, prawie 5,4 tys. pracowników biurowych i blisko 2,5 tys. specjalistów.

W związku z faktem, że zdecydowaną większość przybyłych do Polski obywateli Ukrainy stanowią kobiety i dzieci, pracodawcy stanęli przez wyzwaniem przygotowania odpowiednich ofert pracy dla kobiet, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach.

Możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku pracy

  1. Dywersyfikacja listy krajów, z których można pozyskać pracowników i co się z tym wiąże zlecanie agencjom pracy zapotrzebowania z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
  2. Przemodelowanie organizacji pracy tak, aby zachowując aktualny poziom zatrudnienia, móc zwiększyć udział procentowy kobiet.
  3. Rozwój automatyzacji. Trwająca wojna sprawi, ze firmy jeszcze chętniej będą inwestowały  w narzędzie i systemy pozwalające na automatyzację pracy.

#rynekpracy #pracatymczasowa #ukraina

Już wychodzisz?