Employer branding dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny. Ten pierwszy to działania, które mają poprawić wizerunek w środku organizacji. Z kolei zewnętrzny odnosi się do osób, które nie znają firmy. Czym jest i co go wyróżnia?

Ogólnie employer branding to grupa działań, która ma na celu w pozytywny sposób zbudować markę firmy. Jego ścisłe działania mają sprawić, aby inni kandydaci chętnie i w dobrowolny sposób wybrali konkretnego pracodawcę.

CZYM JEST ZEWNĘTRZNY EMPLOYER BRANDING?

Zewnętrzny employer branding jest skierowany do osób spoza firmy, które jeszcze jej nie znają. Zarówno dla pracownika jak i wszystkich osób, które chcą z nią współpracować. A wszystkie podjęte działania mają na celu wybór dokładnie tej firmy. Powinna się ona wyróżniać i pozytywnie kojarzyć.

CO GO WYRÓŻNIA?

Zewnętrzny employer branding to doskonale określone działania z zakresu PR. Głównymi zaletami działań z tego zakresu jest większa liczba napływających aplikacji, podczas rekrutacji. To przekłada się na aplikacje, które odpowiadają „profilowi idealnego pracownika”. Oprócz tego wymienia się jeszcze:

STRATEGIA ZEWNĘTRZNEGO EMPLOYER BRANDINGU

Strategia powinna dostosować się do działalności marki. Jego działania nie powinny być negatywne. Jest kilka przykładów strategii, które warto wdrożyć, by poprawić postrzeganie firmy:

Warto podjąć działania z zakresu zewnętrznego employer brandingu. Pozwolą one wyróżnić się na tle konkurencji. Warto przemyśleć daną strategię, aby podjęta komunikacja pomiędzy odbiorcami różniła się od tych, które są już na rynku.

Już wychodzisz?