Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy, jeśli pracownik wykonuje swoją pracę pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00, należy mu się dodatek do wynagrodzenia. Dodatek ten wynosi co najmniej 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jak wysoka podwyżka za pracę w porze nocnej w 2024 roku?

Pracodawca może ustalić pracownikowi wyższy dodatek, niż w kodeksie pracy. Wówczas istnieje możliwość dokładnego określenia przedziału godzin, np. 21:00-5:00. Jeśli praca wykonywana jest poza zakładem, to może on zostać zamieniony przez ryczałt. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy.

Jak obliczyć dodatek za pracę?

Pora nocna w pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy to osiem godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę obliczenie dodatku za pracę w nocy. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić:

Oblicza się go, dzieląc minimalną płacę przez ilość godzin pracy w danym miesiącu. Następnie mnoży się liczbę przez wysokość dodatku nocnego, tj. 20%.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA / LICZBĘ GODZIN PRACY X 20% = DODATEK ZA PRACĘ W NOCY

Miesiąc 2024Liczba godzinDodatek nocny
Styczeń1685,05 zł
Luty1685,05 zł
Marzec1685,05 zł
Kwiecień1685,05 zł
Maj1605,30 zł
Czerwiec1605,30 zł
Lipiec1844,67 zł
Sierpień1685,12 zł
Wrzesień1685,12 zł
Październik1844,67 zł
Listopad1525,66 zł
Grudzień1605,38 zł

Od 1 stycznia 2024 stawka godzinowa będzie wynosiła przeciętnie 25,25 zł/h, zaś od 1 lipca 2024 przeciętnie 25,51 zł/h. Oznacza, że dodatek za pracę nocną od stycznia do lipca najczęściej będzie wynosił 5,05 zł/h. Z kolei między lipcem a grudniem najczęściej 5,30 zł/h. Wynika to z różnych ilości godzin w miesiącu. Obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej 2024 roku zostały podane w powyższej tabeli.

Już wychodzisz?