Dodatek za pracę w nocy. Ile wyniesie w 2022 roku?

Zgodnie z art 1517 § 1 Kodeksu pracy, jeśli pracownik wykonuje pracę (8h) pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00, należy mu się dodatek do wynagrodzenia, który wynosi co najmniej 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W bieżącym, 2022 jest to 3010 zł brutto.

Oczywiście pracodawca może ustalić wyższy dodatek, niż jest to przyjęte w kodeksie pracy. Wówczas istnieje możliwość dokładnego określenia przedziału godzin, np. 21:00-5:00.

Jeśli praca wykonywana jest poza zakładem, dodatek może zostać zamieniony przez ryczałt, a jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy. 

Jak obliczyć dodatek za pracę w nocy w 2022 roku?

Dodatek przysługujący za pracę w nocy obliczamy dzieląc minimalną płacę w bieżącym roku przez  ilość godzin pracy w danym miesiącu i mnożąc liczbę przez wysokość dodatku nocnego, tj. 20%.

3010 / liczba godzin pracy x 20% = dodatek za pracę w nocy


Wysokość dodatku będzie różnić się w zależności od liczby pracujących godzin w danym miesiącu. Ile będzie wynosić dodatek nocny w 2022 roku?


Miesiąc 2022Godziny pracyDodatek nocny
styczeń 20221523,96 zł
luty 20221603,76 zł
marzec 20221843,27 zł
kwiecień 20221603,76 zł
maj 20221683,58 zł
czerwiec 20221683,58 zł
lipiec 20221683,58 zł
sierpień 20221763,42 zł
wrzesień 20221763,42 zł
październik 20221683,58 zł
listopad 20221603,76 zł
grudzień 20221683,58 zł

Już wychodzisz?