Firma magazynowa zajmująca się kompletacją towaru i przygotowaniem go do transportu

firma

Klient

Firma magazynowa zajmująca się kompletacją towaru i przygotowaniem go do transportu. 

Potrzeba

W związku z planowanym wzrostem liczby zamówień o 20 procent i kończącą się rozbudową magazynu o kolejny obiekt o powierzchni 5000 m2, powstała potrzeba zwiększenia przepustowości magazynu i linii kompletacji. W perspektywie 3 miesięcy firma planuje uruchomienie trzeciej zmiany oraz zwiększenie ilości sprzętu do transportu wewnętrznego.  

Szacowana ilość pracowników potrzebnych do osiągnięcia zamierzonej przepustowości magazynu została określona na poziomie 20-25 osób. Co najmniej 15 osób powinno posiadać aktualne uprawnienia na wózki widłowe jednopodnośnikowe (IIIWJO). Co do pozostałych osób klient nie zgłosił wymagań. Klient nie był pewien na jak długi okres czasu będzie potrzebował dodatkowych osób. 

Jak to zrobiliśmy?

Po przeanalizowaniu potrzeby klienta oraz po rozmowach o jego oczekiwaniach zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające na zaangażowaniu na potrzeby klienta co najmniej 15 osób z aktualnymi uprawnieniami UDT, posługujących się językiem polskim oraz 10 osób z komunikatywnym językiem angielskim do zadań pomocniczych. Wstępnie zatrudnienie miałoby nastąpić w formie pracy tymczasowej. Klient z góry zastrzegł, że część osób po upływie 3 miesięcy, będzie chciał zatrudnić bezpośrednio w swojej firmie.  

Zgodnie z treścią umowy podpisanej z klientem nasz zespół ds. rekrutacji w ciągu założonych 3 miesięcy zrealizował zapotrzebowanie. Nasza rekrutacja pozwoliła nam znaleźć i zatrudnić dla klienta operatorów wózków widłowych z Polski i zagranicy oraz 10 pracowników pomocniczych z Nepalu. W przypadku obcokrajowców, którzy potrzebowali zezwolenia na pobyt i pracę w kraju, zaproponowaliśmy kompleksowe wsparcie w procesie legalizacji. 

Korzyść dla klienta

W założonym terminie dzięki pozyskaniu pracowników udało się klientowi osiągnąć zakładane zdolności operacyjne. Klient otrzymał kompleksowe wsparcie zarówno w procesie legalizacji jak i wdrożenia nowych pracowników. Wspólna realizacja projektu i partnerska współpraca pozwoliły na zbudowanie wzajemnego zaufania i doprowadziły do planowania kolejnych wspólnych projektów. 

> Sprawdź case study firmy produkcyjnej posiadająca własny magazyn i sortownie

> Sprawdź case study międzynarodowego producenta podzespołów elektroniki użytkowej

Już wychodzisz?