26 kwietnia wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy. Nowa dyrektywa unijna dotyczy work-life balance i wprowadza szereg zmian. To m.in. dodatkowe dni urlopu, wydłużone urlopy dla rodziców czy podanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia do umowy na czas określony. To już druga nowelizacja w tym miesiącu. Pierwsza dotyczyła pracy zdalnej.

Dyrektywa work-life balance to wprowadzanie zmian, które mają pomóc aktywnie zawodowo rodzicom, w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Jakie zmiany już wkrótce czekają pracowników i pracodawców?

URLOP OPIEKUŃCZY I RODZICIELSKI

Kodeks Pracy wprowadza dodatkowe dni urlopowe, które mają umożliwić pracownikom łączenie życia zawodowego z prywatnym. Urlop opiekuńczy będzie możliwy w sytuacji, w której pracownik musi zapewnić opiekę osobie będącej jego rodziną lub członkiem gospodarstwa domowego. Urlop ten wynosić będzie 5 dni, za które pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Innym rodzajem urlopu będzie tzw. urlop z pracy z powodu siły wyższej. Będzie on przysługiwał w sytuacji nagłej związanej ze sprawami rodzinnymi spowodowanymi takimi sytuacjami jak choroba czy wypadek. Co istotne będzie wynosił on w zależności od sposobu wykorzystania – 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia i funkcjonuje on tak samo jak urlop na żądanie.

Nowelizacja uwzględnia wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców. Będzie on przysługiwał w wymiarze:

Dodatkowo 9 tygodni z wymienionych urlopów rodzicielskich przysługuje tylko dla jednego rodzica. Np. matka wykorzystuje 32 tygodnie, a ojciec dziecka 9 tygodni.

ZMIANA W UMOWACH O PRACĘ

Umowa o pracę na czas próbny ma chronić pracowników, aby jej czas trwania był uzależniony od okresu, w którym osoba zostanie zatrudniona, np.:

Jeżeli chodzi o umowę na czas określony. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy na czas określony. Pracownik będzie mógł w tym przypadku odwołać się od wypowiedzenia umowy z żądaniem przywrócenia do pracy. Nowelizacja wprowadza zapis powiadamiania na piśmie organizacji związkowej o planowanym wypowiedzeniu umowy o pracę.

Zmiany w umowach o pracę gwarantują pracownikom możliwość zmiany rodzaju umowy o pracę, gdy pracownik przepracuje u jednego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Pracownik, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy np. na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej bezpieczne warunki pracy. Co ważne wystąpienie z wnioskiem nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bądź jej wypowiedzenia przez pracodawcę.

ELASTYCZNE GODZINY PRACY I PRZERWY

Dyrektywa work-life balance wprowadza możliwość elastycznych godzin pracy, które łączą się z poleceniem pracy zdalnej, a także pracy w niepełnym wymiarze godzin. Nowe przepisy dają możliwość pracownikom pracującym powyżej 9 godzin do dodatkowej przerwy w pracy.

Już wychodzisz?