System równoważnego czasu pracy

system

Niektóre firmy decydują się na wprowadzenie równoważnego czasu pracy. Co to w ogóle znaczy? To jedna z najbardziej elastycznych form jego normowania. Stosują ją przedsiębiorstwa, które wykonują konkretne rodzaje pracy.

System równoważnego czasu pracy ma z góry ustalony wymiar godzin do przepracowania w danym dniu, tygodniu bądź okresie rozliczeniowym. Aktualnie przepisy prawa pracy wyróżniają kilka systemów pracy tj.:

  • podstawowy system czasu pracy,
  • równoważny system czasu pracy,
  • zadaniowy system czasu pracy,
  • system skróconego tygodnia pracy,
  • system przerywanego czasu pracy,
  • praca w ruchu ciągłym,
  • system weekendowego czasu pracy.

Jak wygląda taka praca?

Równoważny system pracy to wydłużenie czasu pracy w danym dniu/tygodniu, a skróceniu go w inny dzień/tydzień. Pozwala on na wydłużenie dobowego wymiaru czasy pracy do 12 godzin. W przypadku pracy przy dozorze urządzeń taki czas pracy może wynosić do 16 godzin. Z kolei w przypadku takich zawodów jak: ochrona ludzi czy pilnowanie mienia, to taki czas może wynosić nawet 24 godziny.

Aby dobrze stosować się do zmiany, należy pamiętać, że tygodniowa norma pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Jednak gdy zdarzy się sytuacja, że w tygodniu pracownik przepracuje więcej niż norma, to w kolejnych tygodniach okresu rozliczeniowego godzin powinno być mniej. Ten rodzaj pracy może być stosowany przy pracy zmianowej, w niedzielę i święta oraz przy indywidualnym rozłożeniu pracy pracownikowi.

Kiedy i jak można wprowadzić taki rodzaj pracy?

W każdym momencie pracodawca może wprowadzić takie rozwiązanie w pracy, o ile jest to uzasadnione rodzajem pracy. Mowa o tym w art. 135 § 1 Kodeksu pracy. Najczęściej wykorzystuje się go w zawodach typu: gastronomia, hotelarstwo, zakładach ochrony, służbach ratowniczych itp. Kiedy pracodawca zdecyduje się wprowadzić taką formę, ma obowiązek poinformować o tym swoich pracowników. Informacja o zmianie może nastąpić po aktualizacji regulaminu, w układzie zbiorowym pracy lub przy ogólnym obwieszczeniu. Regulamin takiej zmiany powinien obejmować to ile osób, będzie z niego korzystać, jaka jest liczba godzin (mogą się one różnić w poszczególnych dniach). Z kolei informacja o zmianie powinna pojawić się przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Stosując równoważny system pracy, każdy pracownik powinien mieć uwzględnione godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dni wolne. Pracownik posiadający grafik powinien otrzymywać go co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Już wychodzisz?