Skrócenie czasu pracy na wniosek pracownika

skrócenie czasu pracy

Kodeks pracy oraz postanowienia w zawartej umowie ściśle regulują czas pracy. Czy jest możliwe złożenie wniosku o skrócenie czasu pracy? Jest taka możliwość, ale pod pewnymi warunkami.

Możliwość skrócenia czasu pracy może złożyć każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia czy umowa jest na cały etat czy np. pół etatu. Musi zgadzać się liczba godzin do przepracowania. Pracownik wspólnie z pracodawcą ustalają, w jaki sposób i kiedy będzie wykonywał swoją pracę.

SKRÓCENIE CZASU PRACY

Artykuł 143 Kodeksu pracy dokładnie reguluje ten przepis. Zgodnie z jego treścią pracownik powinien złożyć pisemny wniosek o skrócenie czasu pracy. Pracownik może wykonywać obowiązki przez mniej niż 5 dni w tygodniu. Wydłuża się jego dobowy wymiar czasu pracy. Nie może on przekraczać nie więcej niż 12 godzin.

Skrócenie pracy w tej formie przysługuje każdemu pracownikowi. Może być uzgodniony już na samym początku podpisania umowy bądź poprzez złożenie wniosku. Skrócenie czasu nie zmniejsza wymiaru zatrudnienia. Pracownik tylko uzgadnia nowy czas wykonywania tych samych obowiązków co w chwili podpisania umowy o pracę. Aby skrócenie czasu pracy było to możliwe, pracodawca musi wyrazić swoją zgodę.

W skrócie – zmienia się tylko czas wykonywania pracy z 8 godzin do np. 10 godzin dziennie. Nie ma to wpływu na zakres wykonywanych obowiązków.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Aby skrócić czas pracy, pracownik powinien złożyć wniosek do pracodawcy. Jego zgoda wiąże się z rozpoczęciem pracy w nowym systemie godzinowym. W większości przypadków wymienia się tutaj takie sytuacje jak:

  • Opieka nad dzieckiem/członkiem rodziny,
  • Studia lub inne kursy doszkalające,
  • Przewlekła choroba.

Jednak Kodeks pracy daje możliwość każdemu pracownikowi wnioskować o skrócenie tygodnia pracy. Jednak reguluje on także, kto nie może przekraczać 8 godzin pracy. Dotyczy to:

  • Pracownic w ciąży,
  • Pracowników pracujących w szkodliwych warunkach tj. górnictwo, energetyka czy chemia,
  • Pracowników młodocianych,
  • Pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do 4 r.ż. – choć tutaj jest możliwe otrzymanie zgody na wykonywanie pracy w innym wymiarze godzin.

PODSUMOWANIE

Ze skróconego czasu pracy może skorzystać każdy zatrudniony. Wystarczy tylko złożyć wniosek do pracodawcy. Nie wpływa on na wymiar zatrudnienia pracownika – tylko pozwala wykonywać swoją pracę krócej. Należy jednak pamiętać, aby wydłużenie wymiaru czasu pracy nie przekraczało 12 godzin.

Już wychodzisz?