Firma sprzątająca świadcząca usługi dla sieci hoteli

firma

Klient

Firma sprzątająca, która świadczy usługi dla sieci hoteli

Potrzeba

Firma zwróciła się do nas, ponieważ napotkała trudności związane z rotacją pracowników. W związku z dynamicznym charakterem pracy, wykonywanej pod presją czasu oraz różnorodnością potrzeb poszczególnych hoteli, konieczne było znalezienie stabilnej kadry pracowniczej. Klientowi zależało na znalezieniu 15 pracowników do prac porządkowych i sprzątania. Istotną kwestią dla klienta była dyspozycyjność kandydatów. Klient oczekiwał od każdego z nich określenia preferencji dotyczących warunków zatrudnienia, tj. niepełny wymiar godzin czy różne zmiany. Firma była otwarta na zatrudnienie Polaków jak i obcokrajowców posługujących się językiem polskim lub angielskim.

Jak to zrobiliśmy?

W celu rozwiązanie potrzeby klienta, przeprowadziliśmy działania rekrutacyjne, które miały na celu znalezienie odpowiedniej kadry pracowniczej (15 pracowników). Nasz zespół rekrutacyjny przygotował odpowiedni opis stanowiska, który uwzględniał zakres obowiązków, wymagania oraz to co oferuje pracodawca. Nasze działania rozpoczęliśmy od wstawienia ogłoszeń na portalach pracy oraz w mediach społecznościowych. Dzięki temu działaniu udało nam się dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych kandydatów z Polski jak i innych krajów (Ukraina, Filipiny, Indie). Podczas selekcji kandydatów braliśmy pod uwagę, to na co zwracał uwagę klient czyli umiejętności, doświadczenie oraz dostępność do pracy w elastycznym systemie godzinowym. Każdy kandydat został poinformowany o specyfice pracy oraz mógł wyrazić swoje preferencje dotyczące warunków zatrudnienia. Ku zebraniu pełnych informacji o kandydatach – przygotowaliśmy ankietę, która ułatwiła nam to zadanie.

Dodatkowo, ze względu na zagranicznych kandydatów podjęliśmy działania związane z ich legalizacją pracy i pobytu w Polsce. Nasz zespół ds. legalizacji zajął się kompleksowym procesem administracyjnym, włączając to załatwianie wszelkich niezbędnych formalności zgodnie z obowiązującym prawem. Dzięki temu zapewniliśmy klientowi pełną zgodność z przepisami prawa oraz stabilność zatrudnienia dla cudzoziemców, którzy mieli być ważną częścią zespołu.

Korzyść dla klienta

Dzięki naszemu zaangażowaniu i kompleksowemu wsparciu w procesie rekrutacyjnym oraz legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, klient otrzymał szereg korzyści. Po pierwsze zaspokoił swoje potrzeby kadrowe zatrudniając 9 Polaków oraz 6 Filipińczyków. Dodatkowo dzięki indywidualnemu podejściu do każdego kandydata i uwzględnieniu ich preferencji dotyczących pracy, udało się zminimalizować główny czynnik wpływający na rotację oraz zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Klient dzięki temu mógł stworzyć takie grafiki pracy, aby w odpowiedni sposób wykorzystać dostępność swoich pracowników, bez stresu, że pojawią się luki kadrowe.

Kompleksowe wsparcie w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców pozwoliło uniknąć klientowi ryzyka prawnego (legalizacja) oraz zapewniło stabilność zatrudnienia. Klient będąc zadowolony z dotychczasowej współpracy dodatkowo zlecił nam kolejną rekrutację specjalistyczną tym razem na stanowiska menadżerskie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie bialy-kwadrat.png

Inne studium przypadku

rekrutacja

Rekrutacja specjalistyczna osoby do działu księgowości

Klient poszukiwał do swojego działu księgowości osoby, która posiadałaby odpowiednie umiejętności i doświadczenie w dziedzinie finansów.

Rekrutacja specjalistyczna osoby do sekretariatu

Firma poszukiwała osoby do obsługi biura, która miała zastąpić pracownika przechodzącego na emeryturę.

Zastępstwo pracownika na recepcji

Klient zgłosił się do nas z potrzebą zatrudnienia osoby na stanowisko recepcjonisty w charakterze zastępstwa. Zdecydował się na skorzystanie z usługi pracy tymczasowej.

Już wychodzisz?