Wynagrodzenia w Polskim Ładzie – kto zyska, a kto straci?

Nowy Polski Ład wpłynie na to, ile pieniędzy zostanie w naszych kieszeniach, a ile oddamy państwu w formie podatku. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak źródła przychodów, kosztów uzyskania przychodów, ulg oraz uczestnictwa w PPK.


Co się zmieni?

Umowa o pracę

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. z
 • Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 528 zł. do 120 000 zł. Wyższy podatek (32%) zapłacimy wtedy, gdy nasze zarobki przekroczą 120 000 zł.
 • Nowe zasady odliczania składek zdrowotnych. Składka ma wynieść 9% dochodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne, ale bez możliwości odliczenia 7,75% podstawy jej wymiaru od podatku. Dla tych, którzy zarabiają poniżej 5700 brutto zmiany będą korzystne.
 • Nowa ulga dla klasy średniej, naliczana według skomplikowanych algorytmów, która ma spowodować, że lepiej opłacani pracownicy dostaną nieco więcej niż obecnie lub tyle samo, mimo podwyższenia składki zdrowotnej. Ulga ta będzie przysługiwała zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zarabiającym od 5700-11141 zł brutto miesięcznie. 

Umowa zlecenie 

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego, jak w przypadku umowy o pracę
 • Objęcie brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej
 • Brak możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej
 • Co prawda nie powstał kalkulator dla zleceniobiorców, ale według ekspertów Polski Ład będzie korzystny dla tych, którzy zarabiają do 4300 zł brutto.

Umowa B2B

 • Wyższa składka zdrowotna, której nie będzie można odliczyć od podatku
 • Osoby rozliczające się według skali zapłacą składkę w wysokości 9% dochodów
 • Osoby na podatku liniowym zapłacą 4,9%, ale nie mniej niż 270 zł
 • Składka ryczałtowców zależeć będzie od przeciętnego wynagrodzenia oraz przychodów, jednak również nie powinna być niższa niż 270 zł.

Już wychodzisz?