Urlop wypoczynkowy – jakie masz prawa?

Prawo do  urlopu wypoczynkowego stanowi jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Świadomość obowiązków, jakie musi spełnić pracodawca pozwoli nam go w pełni wykorzystać. Z czym wiąże się urlop wypoczynkowy? Jako agencja pracy, odpowiadamy.


Jak zdefiniować urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z definicją, urlop wypoczynkowy oznacza czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, które regulują odpowiednie przepisy prawa. W zależności od rodzaju urlopu, pracownik może w tym czasie otrzymywać wynagrodzenie. Płatny urlop wypoczynkowy służy regeneracji pracownika i pozwala zabezpieczyć go finansowo. 

Ile trwa urlop wypoczynkowy?

Wymiar urlopu dla pracowników, którzy nie przepracowali 10 lat, wynosi 20 dni. Oznacza to, że za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy daje pracownikowi 1 i ⅔ dnia wolnego.

W kolejnych latach zatrudnienia wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeśli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy może przejść na następny rok i musi zostać wyczerpany do 30 września następnego roku. Pracownik nie może zrezygnować z prawa do urlopu wypoczynkowego i jeśli nie wykorzysta go w pełnym wymiarze, przysługuje mu ekwiwalent za urlop

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nam jednorazowo?

Teoretycznie, urlop wypoczynkowy można podzielić na części, lub wykorzystać nieprzerwanie za jednym razem, jednak pracodawca udziela urlopu na podstawie akceptacji wniosku o urlop. Może on zostać odrzucony, jeśli firma zmaga się z problemami kadrowymi lub inni pracownicy również przebywają na urlopie.

Już wychodzisz?