Uprawnienia UDT – czym są i jak je zdobyć?

Co to jest UDT? Inaczej Urząd Dozoru Technicznego, czyli instytucja państwowa, działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o regulacje prawne oraz organem właściwym do uznawania kwalifikacji.


Uprawnienia UDT na wózki widłowe są niezbędne dla osób chcących podjąć pracę jako operator wózków widłowych. Zaświadczenie UDT jest honorowane i akceptowane na terenie całego kraju. Ukończenie kursów i posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego nie uprawnia nas jednak do pracy w innych krajach. Dzieje się tak, ponieważ każde państwo kieruje się własnymi przepisami.

Do urządzeń dozoru technicznego zalicza się:

  • pojazdy transportu bliskiego (wózki widłowe, paletowe, elektryczne, terenowe, żurawie, dźwigi towarowe, wciągarki, wciągniki, schody ruchome itp.)
  • urządzenia ciśnieniowe (instalacje zbiornikowe, kotły wodne, kotły parowe itp.)
  • niskociśnieniowe lub bezciśnieniowe zbiorniki (służących do przechowywania materiałów niebezpiecznych, trujących, żrących, łatwopalnych itp.)
  • kabinowe i krzesełkowe przenośniki
  • dźwigniki

Jak zdobyć uprawnienia UDT? Ile kosztuje egzamin UDT?

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT na operatora wózka widłowego wydaje się na podstawie zdanego egzaminu państwowego, potwierdzającego wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Przed podejściem, kandydat powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz dokument potwierdzający ukończone szkolenie. zapłacić stawkę egzaminacyjną w wysokości 184,43 zł.

 

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Miesięczne wynagrodzenie operatora wózka widłowego w 2020 roku wynosiło średnio 3860 zł brutto. Zarobki różnią się w zależności od firmy, regionu, doświadczenia zawodowego, czy dodatków, premii itp. 

Gdzie szukać pracy z uprawnieniami UDT?

Jeśli interesuje Cię praca z UDT, poszukaj ofert na popularnych portalach ogłoszeniowych, lub skorzystaj z innych rozwiązań, takich jak agencja pracy. Kontaktując się z agencją zatrudnienia, zostaniesz poinformowany o aktualnych rekrutacjach na stanowiska zgodne z Twoimi kwalifikacjami i doświadczeniem. 

Już wychodzisz?