pokolenie silver

Pokoleniem Silver określa się osoby 50+. Jest to grupa ludzi, która posiada doświadczenie nie tylko zawodowe, ale także życiowe i może być cennym pracownikiem dla organizacji. To pokolenie pozwala także spojrzeć na proces rekrutacji z innej perspektywy. W końcu każdy z nas stanie się kiedyś Silversem.

Do pewnego momentu przyglądając się zjawisku pokolenia Silver, można było zetknąć się z wieloma stereotypami czy przekonaniami nt. wieku. Jednak ten trend się zmienia i pokolenie 50+ jest coraz bardziej w cenie. Wskazują na to dwa czynniki, które można zaobserwować. Pierwszym z nich jest samo przejrzenie ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych. Pozwala to stwierdzić, że liczba ogłoszeń do osób powyżej 50 roku życia się zwiększyła. Ponadto pracodawcy coraz częściej biorą pod uwagę doświadczenie zawodowe niż takie umiejętności jak znajomość języków obcych czy nowych technologii. Choć i tu Silversi zaskakują i są chętni uczyć się nowych rzeczy.

Pokolenie Silver — kim oni są?

O ile większość z młodych ludzi określana jest jakąś nazwą pokolenia X, Y, Z. To bez wyjątku, każdy z nas będzie kiedyś w grupie wieku 50+. Pojęcie „silvers” określa osoby 50+, które chcą być aktywne zawodowo i charakteryzują się wysokimi kompetencjami oraz potrzebą rozwoju.

Charakteryzuje ich chęć podwyższania swoich kompetencji, poznawania i uczenia się, mimo dużego doświadczenia zawodowego. W tym np. technologii i mediów społecznościowych. Osoby te spędzają czas aktywniej, uprawiając sporty czy podróżując, niż pokolenie urodzone w czasie wyżu demograficznego w latach 1946-1964.

Zalety zatrudnienia osób 50+

Kompetencje osób 50+ mogą wzbogacić młode dynamiczne zespoły, które są na początku swojej drogi w pozyskaniu wieloletniego doświadczenia. Zaangażowanie w pracę tego pokolenia jest wysokie i chcą dzielić się doświadczeniem z młodszymi pokoleniami. Zatem mogą być kluczem, który pozwoli pracodawcom stworzyć skuteczny i dobry zespół.

Zatrudnienie tej grupy wiekowej pokazuje, że są oni lojalni i są stabilni odnośnie swojej kariery. Angażują się i dzięki długoletniemu doświadczeniu przekłada się to na ich umiejętności interpersonalne. Ich zdolności do efektywnej komunikacji pozwalają rozwiązywać pojawiające się konflikty i budować pozytywne relacje w całym zespole. Bardzo często Silversi charakteryzują się pozytywnym podejściem do wyzwań. Związane jest to z ich doświadczeniem życiowym i w trudniejszych sytuacjach, potrafią stawić czoła problemom, które napotykają w pracy.

Bez wątpienia zaletą zatrudnienia osób 50+ jest redukcja kosztów związanych z przeszkoleniem pracownika. Ze względu na doświadczenie, posiadają oni szeroki zakres umiejętności, co przekłada się na mniejszą potrzebę intensywnego szkolenia.

Przyszłość Silversów na rynku pracy

Przyszłość osób 50+ na rynku pracy jest obecnie przedmiotem wielu dyskusji. Wymienia się m.in. kluczowe trendy i perspektywy, które są związane z rynkiem pracy. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z wartości doświadczenia zawodowego oraz tego, że Silversi są zdolni do dostosowania się do nowych warunków pracy. Czy zbliża się moment, w którym to osób 50+ będzie najwięcej na rynku pracy? Tak i ta zmiana jak pokazują prognozy, przyniesie wiele rozwiązań. Jednym z nich będzie rozwiązanie niedoboru pracowników w pewnych branżach. Już teraz firmy starają się wprowadzać różnorodność w swoich organizacjach oraz aktywizację starszego pokolenia.

Już wychodzisz?