Employer branding, czyli budowanie wizerunku firmy — pracodawcy. To sposób, aby pozyskać dobrego pracownika, a jednocześnie go utrzymać. Wewnętrzny employer branding kieruje się do zatrudnionych pracowników. Co warto o nim wiedzieć?

Pojęcie employer brandingu to budowanie wizerunku pracodawcy i dzieli się na zewnętrzny oraz wewnętrzny. Jego celem jest pozyskanie, ale i powstrzymanie obecnych pracowników przed zmianą pracy. Dlaczego ważne, aby utrzymać dobrego pracownika? Budowanie wizerunku pracodawcy nie odnosi się typowo do kwestii marketingowych. Employer branding to działanie postrzegania marki. Dzięki temu pracodawca ma stać się tym którego chcą wybierać przyszli pracownicy. Rynek pracy jest rynkiem pracownika. Jeśli obecny pracownik zdecyduje się zmienić pracę to w bardzo krótkim czasie. Aby tego uniknąć, trzeba sprawić, aby firma była bardziej atrakcyjna.

CZYM RÓŻNI SIĘ EMPLOYER BRANDING WEWNĘTRZNY A ZEWNĘTRZNY?

Budowanie wizerunku pracodawcy dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny odnosi się do osób już zatrudnionych w firmie i ma on m.in. zmniejszyć rotację w firmie, podnieść poziom zadowolenia czy utrzymać dobrych pracowników.

Działania employer brandingu wewnętrznego mają sprawiać, że pracownik jest zadowolony ze swojego zatrudnienia. A także jest doceniany za dotychczasowe działania i  jest zmotywowany do dalszej pracy. Dobre odczucia pracowników mogą przełożyć się na większe zainteresowanie współpracą/zatrudnieniem lub korzystaniem z usług firmy.

Zewnętrzny employer branding to budowanie wizerunku, lecz w odniesieniu do osób, które jeszcze nie znają firmy. Kieruje się go do osób, które poszukują pracy. To działanie ma zwiększyć rozpoznawalność danej marki, by była ona pozytywnie kojarzona i chętnie wybierana.

STRATEGIA BUDOWANIA WIZERUNKU

Strategia wewnętrznego employer branding może opierać się na różnych metodach. Efekt tych metod ma ograniczyć rotację pracowników oraz ich pozostanie w danej organizacji. Są to m.in.:

Podsumowując, wewnętrzny employer branding powinien opierać się na dobrej komunikacji. Jest ona kluczem, aby ułatwić kontakt we wszystkich działach firmy. Dzięki temu pracodawca jest w stanie stwierdzić, jakie są potrzeby, ale i obawy pracowników.

Wszystkie metody, które składają się na pozytywne budowanie marki, sprawiają, że jest atrakcyjniejsza na rynku pracy. Warto działać w sferze wewnętrznego employer brandingu, który pomaga utrzymać odpowiednią współpracę między pracodawcą a pracownikiem.

Już wychodzisz?