Co skłania nas do poszukiwania nowej pracy? Oprócz tradycyjnych korzyści finansowych tj. pensje i premie pojawia­ją się pozapłacowe benefity, których znaczenie dla pracowników jest bardzo ważne. Dlaczego są tak ważne i jak wpływają na zadowolenie i wydajność zawodową?

Benefity to dodatkowe świadczenie, które przysługuje pracownikowi w ramach zawartej umowy. Be­nefity mogą być finansowane przez pracodawcę, ale są też takie, które współfinansuje pracownik. Kiedyś za benefity uznawało się telefon, laptop, samochód firmowy, dostęp do kawy.

Benefity, czyli co?

Pozapłacowe benefity, to dodatkowe korzyści i udogodnienia, które pracownicy otrzymują od swoich pracodawców obok wynagrodzenia finansowego. Są one zróżnicowane i obejmują m.in., świadczenia, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, po opiekę nad dziećmi, karty sportowe i wiele innych. Wartością tych benefitów jest to, że nie tylko wpływają na poziom zadowolenia pracowników. To także mogą znacząco wpłynąć na ich jakość życia i równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Dodatkowe świadczenia spełniają trzy funkcje. Sprawiają, że pracownik jest bardziej lojalny, podnosi to komfort jego życia oraz firma zyskuje przewagę rynkową na rynku pracy.

Co dają dodatkowe korzyści?

Pozapłacowe benefity odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zadowolenia pracowników w miejscu pracy. Kiedy pracownicy widzą, że ich pracodawca dba o ich zadowolenie i życie poza pracą. To czują się bardziej docenieni i związani z firmą, w której pracują. To z kolei przekłada się na większą lojalność wobec firmy i jest ważne w dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Gdyż zatrzymanie dobrych pracowników staje się priorytetem dla wielu firm.

Benefity motywują pracowników i zwiększają ich wydajność. Pracownicy, którzy widzą, że ich praca przynosi im więcej korzy­ści niż tylko płaca, często są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki. Udział w programach opieki zdrowotnej, dostęp do treningów czy możliwość pracowania zdalnie. To tylko niektóre z przykładów benefitów, które wpływają na efektywność zawodową.

Ważne jest, aby pracownik miał wybór w dopasowaniu benefitów do własnych potrzeb. Trzeba mieć na uwadze, że to, co dla jednych pracowników będzie atrakcyjne, to dla drugich będzie co innego. Pracodawca powinien co jakiś czas monitorować potrzeby osób zatrudnionych, aby móc wprowadzać potrzebne zmiany. Dodatkowe świadczenia w pracy stały się standardem i są ważną częścią w zatrzymaniu najlepszych pracowników. Firmy, które inwestują w te dodatkowe świadczenia, widzą korzyści nie tylko w postaci bardziej wydajnego zespołu. Ale także poprawia­ją swój wizerunek na rynku pracy. W dzisiejszym rozumieniu benefitów można stwierdzić, że jest to nieodzowny element nowoczesnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Już wychodzisz?