Praca stała a tymczasowa – co warto wiedzieć?

Warunki pracy stałej i tymczasowej są do siebie zbliżone, jednak różnią się kilkoma detalami.

Która praca dla kogo?

Praca tymczasowa jest dla osób, które są dyspozycyjne, chcą szybko zarobić i nie mają sprecyzowanego kierunku rozwoju swojej drogi zawodowej. Jest to typ zajęcia, który nie daje stabilizacji, gdyż dochody są uzależnione od liczby zleceń.

Pracę stałą łatwiej znaleźć osobom, które specjalizują się w danej branży i mają wysokie kwalifikacje. Ten rodzaj pracy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które świadomie chcą kształtować swoją ścieżkę zawodową i chcą mieć gwarancję stałego wynagrodzenia.

Podobieństwa i różnice

  • Umowa – w obu przypadkach może obowiązywać umowa o prace, jednak zmienia się pracodawca. W przypadku pracy stałej podmiotem zatrudniającym jest bezpośrednio firma, natomiast w przypadku pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy, która oddelegowuje pracowników na rzecz konkretnego pracodawcy – swojego klienta.

  • Czas trwania – maksymalny czas wykonywania pracy tymczasowej dla jednego pracodawcy wynosi 18 miesięcy w ciągu 3 lat. W przypadku pracy stałej umowa może być zawarta zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony. W drugim wypadku nie może on jednak przekroczyć 36 miesięcy. Pracodawca może podpisać z pracownikiem etatowym maksymalnie 3 umowy na czas określony, natomiast czwarta umowa staję się automatycznie umową na czas nieokreślony.

  • Okres wypowiedzenia – w przypadku pracy stałej wynosi zazwyczaj miesiąc. Z kolei dla umowy o pracę tymczasową to 3 dni, jeśli umowa jest zawarta na czas od 7 do 14 dni, lub 7 dni, jeśli umowa obowiązuje dłużej niż 2 tygodnie.

  • Prawo do urlopu – w pracy stałej wymiar urlopu zależy od stażu pracownika i wymiaru pracy (cały etat lub część), w pracy tymczasowej natomiast  jest on niezależny od stażu pracy i wynosi 2 dni za każdy przepracowany miesiąc. Pracownik tymczasowy może pójść jednak na urlop dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy u danego pracodawcy.

  • Elastyczność – praca stała ma określone, odgórnie narzucone godziny. Wymiar pracy tymczasowej można natomiast dopasować do swoich potrzeb, np. planu zajęć na uczelni czy innej pracy na część etatu.

#pracatymczasowa #pracastała #agencjapracy

Już wychodzisz?