Polski Ład i ulga dla klasy średniej – najważniejsze informacje

Od 1 stycznia 2022, wraz z rozwiązaniami nowego Polskiego Ładu, zmieniły się przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Nowe zmiany przewidują między innymi możliwość rozliczenia ulgi dla klasy średniej tak, aby osoby zarabiające ok. 6000 – 11 000 zł brutto miesięcznie nie straciły w wyniku reformy.

Ulga dla klasy średniej daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty określonej wg wzoru wynikającego z Ustawy PIT, według następujących wzorów (źródło:grantthornton.pl):

* wyłącznie przychody z pracy lub stosunków pokrewnych (stosunek służbowy, praca nakładcza lub dochody z działalności gospodarczej rozliczane według skali podatkowej). Należy jednak pamiętać, że przychody to nie tylko pensja brutto, ale i premie, nagrody, świadczenia, wynagrodzenia za godziny itp.

Ulga dla klasy średniej – komu przysługuje?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz pracownicy, których osiągane przychody podlegające opodatkowaniu w danym roku mieszczą się w przedziale:

  • od 68.412 zł do 102.588 zł (I próg ulgi) – podatnik zapłaci wówczas rocznie od 3,91 zł do 2.286,84 zł mniej podatku, wraz ze wzrostem wynagrodzenia kwota ulgi rośnie);
  • od 102.588 zł do 133.692 zł (II próg ulgi) – wówczas korzyść podatnika wyniesie od 2.286,84 zł do 2,64 zł (wraz ze wzrostem wynagrodzenia kwota ulgi maleje).

Kiedy traci się prawo do ulgi dla klasy średniej?

  • W przypadku premii lub nagrody – gdy pracownik otrzymuje premię lub podwyżkę w danym miesiącu, w wyniku czego jego roczne przychody przekroczą II próg podatkowy, ulga nie przysługuje i pracownik będzie musiał w zeznaniu rocznym dopłacić podatek
  • W przypadku zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego – zasiłki nie są traktowane jak przychody z pracy, a przychody z tzw. “innych źródeł”. Wyjątek stanowi wynagrodzenie na czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy za pierwsze 33/15 dni nieobecności.
  • W przypadku pracowników korzystających z ulgi dla młodych (poniżej 26 roku życia), który w trakcie roku przekroczyli próg przychodów zwolnionych (brutto 85.528 zł) lub w trakcie ukończyli 26 lat.
  • W przypadku pracowników, którzy rozpoczęli pracę w ciągu roku, nie osiągając żadnych dochodów przed podjęciem zatrudnienia, ale jeśli nie osiągnąć przychodów na poziomie co najmniej 68.412, to zobowiązani będą dokonać dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Już wychodzisz?