Pay and Roll! Zdecyduj się na outsourcing kadrowo-płacowy

Wraz z każdym rokiem, pojawiają się nowe przepisy, regulujące procesy kadrowo-płacowe, które wymuszają na pracodawcach powiększenie zespołu w działach HR, dodatkowe szkolenia  a także nowe aktualizacje i parametryzacje systemów ERP. Ponadto, coraz ciężej o wykwalifikowanych specjalistów, przez co mówi się o “brakach kadrowych w kadrach”

Ponadto, w związku z ustaleniami Nowego Polskiego Ładu, szykuje się największa jak do tej pory rewolucja podatkowa. Zmieni się sposób naliczania wynagrodzeń, który znacząco różni się od aktualnego.

Obawiasz się nowych zmian? Zdecyduj się na outsourcing kadrowo-płacowy, dzięki któremu ograniczysz ryzyko popełnienia błędów i zredukujesz koszty w swojej firmie.

Jakie korzyści niesie outsourcing kadrowo-płacowy?

 • Optymalizacja kosztów w firmie – redukcja kosztów na zakup sprzętu, oprogramowania, wyposażenia stanowisk pracy, czy personelu
 • Nowoczesne rozwiązania informatyczne – aktualizacja systemu ERP, gwarancja prowadzenia biznesu zgodnie z przepisami
 • Dedykowany zespół specjalistów do Twojej dyspozycji.

Outsourcing płac

 • Naliczamy wynagrodzenia i sporządzamy listy płac zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami
 • Naliczamy i pobieramy obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie pracownika jak i pracodawcy
 • Realizujemy potrącenia komornicze, urzędowe i udzielamy informację zwrotną o statusie sprawy do odpowiednich instytucji
 • Generujemy przelewy z wynagrodzeniami dla pracowników oraz obowiązkowe przelewy do ZUS, US, PFRON, wierzycieli
 • Sporządzamy miesięczne paski do wynagrodzeń dla pracowników, udostępniamy je w pulpicie pracownika lub wysyłamy drogą elektroniczną
 • Sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu na potrzeby pracowników
 • Przygotowujemy dokumenty w systemie Płatnik (deklaracje ZUS DRA)
 • Sporządzamy informacje roczne o dochodach PIT-11, dystrybucja do pracowników i US
 • Naliczamy wpłaty na PPK
 • Raportujemy dane płacowe

Outsourcing kadr

 • Administrujemy bazą pracowników w Enova 365
 • Realizujemy proces zatrudnienia, wprowadzamy dane osobowe do systemu, generujemy umowy o pracę
 • Sporządzamy i archiwizujemy teczki osobowe
 • Sporządzamy dokumenty: umowy o pracę, zlecenia, aneksy do umów, zaświadczenia, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • Kontrolujemy terminy: kończących się umów, okresów zasiłkowych, badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Obsługujemy program Płatnik – zgłoszenia, wyrejestrowania, zmiany
 • Monitorujemy stan urlopowy
 • Ewidencjonujemy nieobecności, importujemy nieobecności z PUE
 • Sporządzamy sprawozdania kadrowe na potrzeby GUS, ZUS, PFRON
 • Wspieramy lub obsługujemy kontrole z ZUS, US i PIP

Pay and roll! Zdecyduj się na outsourcing kadrowo-płacowy z Remedy. Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij dostępny na stronie formularz.

Już wychodzisz?