oświadczenie zleceniobiorcy uczeń

Już wychodzisz?