Onboarding pracownika – wskocz na pokład!

Czym jest onboarding pracownika? To działania, mające na celu adaptację nowo zatrudnionej osoby w firmie oraz pomoc w lepszym zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu. Odpowiednio przeprowadzony onboarding zwiększa retencję (czyli zatrzymywanie)  pracowników.


Aklimatyzacja pracownika przebiega na kilku poziomach: strukturalnym, organizacyjnym, proceduralnym i socjalizacyjnym. Sam proces adaptacji ma wymiar długoterminowy. Badania wskazują, że przeciętny pracownik potrzebuje średnio 8 miesięcy do uzyskania pełnej wydajności.

Co powinien zrobić pracodawca w ramach onboardingu?

  • przygotować dokumentację kadrową i zdobyć podpis od pracownika
  • przekazać niezbędny do pracy sprzęt
  • przygotować miejsce pracy dla zatrudnionego
  • zaznajomić pracownika ze wszystkimi procedurami, wartościami firmy
  • poinformować szczegółowo o obowiązkach i zadaniach na danym stanowisku pracy
  • przedstawić nową osobę ze współpracownikami

Jakie korzyści niesie onboarding?

Jednym z celów pracodawców jest zatrzymanie w strukturze firmy większej liczby podwładnych. Badania wskazują, że nawet 69% pracowników, którzy przeszli przez odpowiedni program onboardingowy, chętniej pozostaje w firmie minimum 3 lata. Dobrze przeprowadzony onboarding pracownika wpływa również pozytywnie na wizerunek firmy i tym samym pomaga ściągnąć do przedsiębiorstw dobrych specjalistów. 

Onboarding sprawia, że nowy pracownik nie odczuwa dyskomfortu z powodu nieznajomości panujących w firmie zwyczajów. Pozwala poczuć się dobrze w nowym miejscu pracy i zbudować przyjazną atmosferę, co przekłada się na większą efektywność pracy.

Już wychodzisz?