Spawalnik

Kategoria: PL Lokalizacja: łódzkie Dodano: 2023-09-27

O pracodawcy

Remedy jako Agencja Zatrudnienia (certyfikat KRAZ nr 22413) realizuje projekty rekrutacyjne pracy stałej i tymczasowej w całej Polsce. Przyjazna rekrutacja, otwartość na człowieka i przychylność pozwalają kandydatom komfortowo wybrać nowe możliwości rozwoju zawodowego.

Zakres obowiązków

Uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji: konstrukcyjnej narzędzi, oprzyrządowania, warsztatowej, dla Klientów

Opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji, technologii i organizacji pracy w zakresie spawalnictwa

Uprawnienia Personelu Spawalniczego - Zapewnienie aby personel spawalniczy był zdolny do wykonywania pracy wynikającej z umowy

Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej związanej z procesem spawania

Udział w audytach nadzoru i recertyfikujących na zgodność z PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 15085 oraz innych standardów

Współpracę z personelem odpowiedzialnym za tworzenie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej celem zbadania możliwości przeprowadzenia procesów spawania

Przestrzeganie BHP i p. poż.

Przestrzeganie procedur jakościowych według obowiązujących w firmie norm i standardów

Efektywny nadzór nad dokumentacją techniczną i spawalniczą

Pracę w zespołach projektowych

Współpracę z zewnętrznymi firmami w zakresie spawalnictwa (dostawcy materiałów i usług)

Udział w przygotowaniu dokumentacji ofertowej (wizualizacja, rysunki ofertowe i kosztorysy)

Monitorowanie i nadzór nad pracami prototypowymi i wdrozeniowymi w zakresie spawalnictwa

Wyjazdy służbowe

Uzgodnienia techniczne z klientami i dostawcami w ramach przyznanych uprawnień

Nadzór nad organizacją pracy Działu Spawalni

 

Wymagania

Wykształcenia kierunkowego, dyplomu IWE/EWE,

Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

Terminowości wykonywanych i nadzorowanych prac

Mile widziane uprawnienia VT2,

Mile widziane doświadczenie w nadzorze zakładów kwalifikowanych na zgodność z PN-EN ISO 15085 oraz IRIS/ ISO TS 22163.

Gotowości do pracy w lokalizacji Łódź,

Oferujemy

Konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze,

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio z zakładem,

Dodatkową opiekę zdrowotną, świadczenia pieniężne na wakacje oraz święta, możliwość podnoszenia kwalifikacji, dodatek pieniężny za dojazd do pracy.

Już wychodzisz?