Nowe zmiany wg. Polskiego Ładu

Wprowadzony w 2022 roku Polski Ład w drugiej połowie roku został mocno
zmodyfikowany, co spowodowało spore zamieszanie w przepisach. Wprowadzone
zmiany Polskiego Ładu zostaną zweryfikowane przy tegorocznym rozliczaniu PIT za
zeszły rok. Jakie zmiany nastąpiły w prawie podatkowym?

Termin na złożenie PIT w 2023 roku dla pracownika rozpoczyna się 15 lutego, a upływa 2 maja. Pracodawcę obowiązuje przesłanie PIT-ów pracownikom do końca lutego 2023 roku. Termin ten pozostał bez zmian. Natomiast zmienił się sposób rozliczania, ponieważ uwzględnić trzeba Polski Ład i Polski Ład 2.0. Do najważniejszych zmian, jakie były wymieniane to obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł czy podwyżka drugiego progu podatkowego – 120 tys. zł.

NOWE ZMIANY WG. POLSKIEGO ŁADU

Polski Ład niesie za sobą zmiany, które w pierwszych dniach 2022 r., wywołały chaos w działach kadrowo-płacowych. Do zmian, jakie jeszcze wymienia się to nowe ulgi tj.: ulga na powrót, dla rodzin 4+ czy pracujących seniorów. Ulgi mają obowiązywać również przedsiębiorców w wybranych obszarach tj.: prototyp, ekspansja czy robotyzacja. Konsekwencją wprowadzonych zmian podatkowych w 2022 roku dla osób, które w ciągu roku nie zapłacą zaliczki na podatek, będzie brak możliwości odliczenia różnego rodzaju ulg w zeznaniu rocznym. Chodzi tu o ulgę rehabilitacyjną, na Internet, odliczenia darowizn, ulgę na termoizolację i wiele innych. Celem zastosowania ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym jest odzyskanie podatku. Jeśli w ciągu roku podatnik go nie płacił, to nie ma też czego odzyskiwać. Nie oznacza to jednak tego, że ktoś stracił na Polskim Ładzie. Nie płacąc podatku od dochodu w ciągu roku, skutkuje to tym, że dana osoba otrzymywała większe miesięczne wynagrodzenie, emeryturę, rentę itp.

Bez zmian oraz na tych samych zasadach pozostaje odliczenie ulgi prorodzinnej (ulga na dzieci). Podatnik może ubiegać się o taki zwrot, jeśli podatek będzie niższy niż wysokość przysługującej ulgi. Wtedy pozostałą brakującą jej część można uzyskać z zapłaconych składek ZUS

Innymi i zmodyfikowanymi zmianami, jakie zostały wyszczególnione to m.in.: koniec ulgi dla klasy średniej, zmiana obliczenia składki zdrowotnej, PIT dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, wybór formy opodatkowania czy jeden termin dla wszystkich podatników składających deklaracje podatkowe.

FORMULARZ PIT-2 W NOWEJ ODSŁONIE

Ważną i istotną zmianą jest nowy wzór formularza PIT-2. Nowa wersja tej deklaracji obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Ważnym aspektem jest to, że ci, którzy składali taką deklarację w poprzednich latach, nie muszą wypełniać go ponownie. Sytuacją, w której będzie trzeba zrobić to ponownie, jest chęć rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy też w przypadku chęci złożenia wniosku z części H, I, i J  formularza PIT-2. Konieczność kolejnego złożenia PIT-2 wynika z ważności w/w oświadczeń do końca roku podatkowego, w którym zostały złożone. Zmiana wprowadziła także możliwość wypełniania takiego wniosku przez osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie, o dzieło czy pracujące na kontraktach.

PIT-2 można złożyć i zmieniać w dowolnym momencie i może być przyjmowany przez pracodawcę jako typ oświadczenia i wniosek w swoim systemie kadrowo-płacowym. Termin do złożenia tej konkretnej deklaracji nie jest z góry określony. Jednak im szybciej dany płatnik to zrobi, tym szybciej jego oświadczenie będzie stosowane. 

CO BĘDZIE DALEJ?

Opisane nowe zasady oraz rozliczenie PIT-ów pokazuje, że pracownicy na nowych zmianach mogą zyskać, ale i stracić. Wiąże się to ze zmianami w przepisach, które w ostatnim czasie nieustanie były zmieniane. Zmiany zaproponowane przez Polski Ład i Polski Ład 2.0 skomplikował obowiązujący system i wymógł na pracodawcach kilkukrotną aktualizację oprogramowania. Weryfikacja zmian, jakie nastąpiły i jego ewentualna poprawka nastąpi po zamknięciu roku rozliczeniowego. Trzeba mieć nadzieję, żeby Polski Ład 2.0 nie przysporzył jeszcze więcej niewiadomych jak dotychczas.

Już wychodzisz?