Legalizacja pracy cudzoziemca – najczęściej popełniane błędy

Zatrudnienie pracownika z zagranicy to trudny i czasochłonny proces, który wymaga znajomości zawiłych i często zmieniających się przepisów prawa. Co więcej, przepisy te różnią się w zależności od kraju, z którego pochodzą osoby, które chcemy zatrudnić. Należy pamiętać, że przypadek każdego cudzoziemca powinien być traktowany indywidualnie. 


Jako agencja pracy, zajmująca się legalnym zatrudnieniem pracowników z zagranicy, wyróżniliśmy listę błędów, które najczęściej popełniają pracodawcy w procedurze legalizacyjnej:

  • Zatrudnienie pracownika, który ma dokumenty, uprawniające do pracy u innego pracodawcy. Zezwolenie, oświadczenie o powierzeniu pracy lub karta pobytu wydawana jest imiennie na daną firmę. Zatrudniając cudzoziemca, który posiada takie oświadczenia jest nieważne i nielegalne. Należy wyrobić nowy dokument.
  • Niekontrolowanie dokumentów i brak analizy możliwości zatrudnienia cudzoziemca. 
  • Nienawiązanie umowy z cudzoziemcem. Zezwolenie na pracę lub pobyt pracownika z zagranicy to za mało. Niezależnie od procedury legalizacyjnej, pracodawca ma obowiązek podpisać z pracownikiem umowę o pracę lub zlecenie (również w jego języku ojczystym), która będzie zgodna z zapisem w jego zezwoleniu lub oświadczeniu.
  • Zmienianie warunków pracy. Dokumenty legalizacyjne wydawane są na podstawie określonych warunków, takich jak wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, nazwa firmy, czy stanowisko. Zmiany wymagają nowych dokumentów.
  • Mylenie legalizacji pracy ze zgodą na pobyt. Sama zgoda na pobyt w Polsce nie uprawnia do legalnego podjęcia pracy. Podobnie ze zezwoleniem na pracę – nie jest równoznaczne ze zgodą na pobyt. 
  • Niekontrolowanie terminów przy przedłużaniu dokumentów. Aby prawidłowo i legalnie zachować ciągłość zatrudnienia, należy z wyprzedzeniem planować terminów przedłużenia dokumentów legalizacyjnych.
  • Dopuszczenie obcokrajowca do pracy, gdy jeszcze nie ma dokumentów legalizacyjnych. Sam fakt złożenia wniosków o zezwolenie na pracę lub pobyt nie uprawnia pracownika z zagranicy do pracy. W większości przypadków należy czekać na decyzję urzędu.
  • Nieudzielenie informacji odpowiednim urzędom i instytucjom o podjęciu lub zakończeniu zatrudnienia cudzoziemców.

Już wychodzisz?