Kompetencje miękkie czym są i dlaczego warto je rozwijać?

Psychokompetencje to inaczej kompetencje miękkie. Mają one coraz większe znaczenie na rynku pracy. Są one cenne i wymagane przez pracodawców. Czym są kompetencje miękkie i dlaczego warto je rozwijać?.

Kompetencje miękkie to umiejętności, które dotyczą naszych cech charakteru, podejścia i organizacji życia. Są to umiejętności, które określają naszą psychikę i odczuwanie emocji. Kompetencje miękkie to umiejętności, których można się wyuczyć.

Jakie są kompetencje miękkie?

Komunikatywność – to nie tylko umiejętność podejmowania rozmowy i otwartość np. z klientem. To także umiejętność prostego i zrozumiałego tworzenia wypowiedzi, aby każdy nas zrozumiał. To umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów w grupie. Komunikatywność bardzo często wiąże się z dwoma sposobami przekazywania informacji. Werbalnym (słownym) oraz niewerbalnym (pozasłownym; czyli przekazy płynące z gestów, mimiki oraz postawy ciała).

Dobra organizacja pracy – ta umiejętność pomaga nam obniżyć stres, zniechęcenie i frustrację spowodowaną szybkim trybem życia. Pracownicy, którzy rozdzielają obowiązki, by mieć czas na odpoczynek, lepiej funkcjonują. Dobra organizacja pracy pozwala znaleźć dodatkową motywację i zadowolenie. Ta kompetencja miękka pozwala, aby praca była bardziej przyjemna i sprawiała nam satysfakcję.

Samodyscyplina – dzięki tej umiejętności jesteśmy w stanie mieć kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniem. Samodyscyplina pozwala nam wyznaczać sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć. To bardzo często zmuszanie się do rzeczy, do których nie jesteśmy przekonani lub dokończenia ich. Buduje ona w ten sposób charakter i przekonania.

Asertywność – jest to bardzo ważna kompetencja miękka. Pracownik, który wie, co oznacza asertywność i nie boi się wyrażać swojej opinii, bronić swojego stanowiska i potrafi dyskutować. Szanuje zdanie drugiej osoby i przyjmuje pochwały oraz konstruktywną krytykę ze spokojem.

Praca w grupie – praca w grupie to współpraca z innymi osobami nad wspólnym projektem. Jest to częsta umiejętność pożądana przez pracodawców. Pozwala zobaczyć czy dana osoba potrafi działać wspólnie i być odpowiedzialnym za swoje zadanie.

Dostosowanie się do zmian – to umiejętność, w której bez większych przeszkód jesteśmy w stanie przejąć obowiązki oraz ich zakres, gdy przyjdzie taka potrzeba.

Odporność na stres – dużo pracy, zmiana dotychczasowych obowiązków wiąże się też ze stresem. Warto jednak pamiętać, że i ze stresem można sobie poradzić. Dobrym sposobem jest posiadanie jakiegoś hobby, które odciągnie nasze myśli, gdy praca jest stresująca.

Kompetencje miękkie tj. komunikatywność, dobra organizacja pracy czy samodyscyplina to tylko niektóre umiejętności pożądane na rynku pracy. Warto nad nimi pracować, aby wyróżnić się na tle innych. Kompetencje miękkie pozwalają zwrócić na siebie uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Już wychodzisz?