Dostawca zintegrowanych usług facility management o wielooddziałowej strukturze

Potrzeba

Przekazanie wyspecjalizowanemu podmiotowi funkcji niezwiązanych z core biznesu przedsiębiorstwa wraz z eliminacją ryzyka prawnego.

Jak to zrobiliśmy

Zaczęliśmy od poznania struktury przedsiębiorstwa Klienta i audytu wszystkich dokumentów aktualnie zatrudnionych obcokrajowców, który już wykazał, jak bardzo potrzebna jest firmie specjalistyczna pomoc. W związku z dużym rozproszeniem oddziałów i zarządzających nimi (a jednocześnie zatrudniających cudzoziemców) ustaliliśmy spójny sposób komunikacji i przekazywania dokumentów. Wykorzystano do tego webową aplikację, w której odnotowywane są wszelkie zdarzenia w procesie, dając Klientowi dostęp do wiedzy w czasie rzeczywistym. Dzięki naszym częstym kontaktom z urzędami jesteśmy również w stanie znacząco przyspieszyć wydawanie wielu dokumentów. Klient docenia nasze indywidualne podejście do każdego przypadku legalizacji.

Korzyść dla Klienta

Uporządkowanie i przyspieszenie procesu legalnego zatrudniania obcokrajowców, wyprowadzenie tej czynności na zewnątrz (szczególnie istotne dla Kierowników oddziałów, którzy mogli poświęcić się rozwojowi przedsiębiorstwa zamiast brnąć przez gąszcz przepisów). Zabezpieczenie fachowego doradztwa w ramach bieżącej obsługi.

Już wychodzisz?