AUTOZAPIS PPK 2023

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Przypominamy, że Ustawa o Pracowniczych Planach kapitałowych weszła w życie 01.01.2019 roku. Zgodnie z jej treścią co 4 lata ( w 2023 roku, 2027, 2031 itd.) następuje tzw. autozapis. To znaczy, że wszystkie osoby, które spełniają wymogi przystąpienia do PPK, zostają z automatu zapisane do programu. A złożone dotychczasowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK od 01 marca przestają obowiązywać.

Autozapis oznacza, że jeśli pracodawca nie otrzyma od pracownika ponownej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, automatyczne od 01.03.2023 r. podpisuje w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK. Dotyczy to wyłącznie pracowników i zleceniobiorców w wieku 18-55 lat, które złożyły deklarację rezygnacji z oszczędzania w PPK. Osoby starsze są zapisywane do programu na swój wniosek.

Co musisz zrobić?
Jeśli chcesz gromadzić środki na PPK- nie musisz nic robić.  01.03.2023 zostaniesz automatycznie zapisany i z twojego wynagrodzenie będą pobierane składki.

Jeśli nie chcesz przystąpić do PPK- niezwłocznie dostarcz do Remedy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Druk rezygnacji znajdziesz u Konsultanta Remedy. Pamiętaj jednak  o tym, że deklaracja jest ważna jeśli zostanie złożona z datą począwszy od 01.03.2023 r.!

Masz dodatkowe pytania związane z autozapisem do PPK? Zadzwoń na infolinię kadrową REMEDY 885-857-700. Chętnie na nie odpowiemy.

Już wychodzisz?