Producent mięsa drobiowego

Potrzeba

Zapewnienie ciągłości obsługi linii rozkroju drobiu na porcje z przejęciem odpowiedzialności za efekt.

Jak to zrobiliśmy

W pierwszym kroku zapoznaliśmy się z kulturą organizacyjną zakładu, oczekiwaniami klienta co do wydajności i zachowania reżimu sanitarnego. Zapewniliśmy koordynatora procesu, przeszkolonego w zarządzaniu personelem produkcyjnym oraz wykwalifikowany zespół pracowników. Jako, że rynek pracy w pobliżu zakładu był mocno wydrenowany, sprowadziliśmy zmotywowanych pracowników z zagranicy zapewniając im legalne zatrudnienie i pełną opiekę. Klient monitorował jedynie cyklicznie przebieg usługi i zatwierdzał na koniec każdego miesiąca wykonanie usługi.


Korzyść dla klienta

Rozliczenie za faktyczny efekt pracy, a nie sam proces. Przeniesienie ryzyka niewywiązania się z kontraktu na podmiot
zewnętrzny. Uwolnienie Klienta od żmudnego procesu zarządzania personelem (ciągłych rotacji, motywowania zespołu, naliczania
wynagrodzeń).

Już wychodzisz?