Międzynarodowy producent podzespołów elektroniki użytkowej.

Potrzeba 

Zapewnienie ciągłości obsady produkcyjnej (w pikach do 300 osób). Dla klienta ważne było utożsamianie się pracowników z firmą, prowadzenie testów sprawdzających według własnych standardów oraz otrzymywanie kompleksowych raportów z zatrudnienia pracowników tymczasowych (rotacji, absencji, inne) dla potrzeb analiz biznesowych międzynarodowej organizacji.

Jak to zrobiliśmy

W celu zwiększenia zaangażowania pracowników i utożsamiania się z przedsiębiorstwem zaproponowaliśmy klientowi tzw. on-site, czyli nasze biuro w obrębie jego przedsiębiorstwa. Oddelegowani konsultanci wyposażeni w niezbędną wiedzę o firmie (kilka dni pracowali na produkcji u klienta, by zapoznać się z jego specyfiką) oraz narzędzia (sprzęt i oprogramowanie, by móc wszelkie formalności z pracownikami realizować na miejscu) stanowili niejako zewnętrzny dział kadr i płac wspierający klienta. Zespół dzielił się również swoją wiedzą w zakresie kadr z pracownikami wewnętrznymi klienta. Konsultanci przejęli również częściowo proces onboardingu pracowników wewnętrznych klienta, odciążając jego własny dział HR.

Korzyść dla Klienta

Zabezpieczenie zaangażowanych pracowników (praktycznie nie odczuwali tego, że są pracownikami zewnętrznymi, silnie utożsamiając się z przedsiębiorstwem klienta) na czas wielomiesięcznego projektu przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości personelu własnego klienta, co było też istotne przy raportowaniu do spółki-matki (takie ograniczenie jest również ważne przy staraniu się o zewnętrzne dotacje – różnica pomiędzy MŚP i dużym przedsiębiorstwem). Klient otrzymywał przy tym zestaw niezbędnych danych pozwalających na bieżąco oceniać współpracę. Korzystając z szerokiej wiedzy GP People na temat rynku pracy oraz wypracowanych przez nas na przełomie lat rozwiązań optymalizacyjnych oszczędził pieniądze.

Już wychodzisz?