Międzynarodowa sieć marketów spożywczych

Potrzeba

Zapewnienie personelu na czas pików sprzedażowych w trakcie pandemii (kasy i zatowarowanie) posiadającego niezbędne zaświadczenia zdrowotne.

Jak to zrobiliśmy

Dzięki zaawansowanym narzędziom zdalnej komunikacji (aplikacja rekrutacyjna, wideokonferencje, precyzyjny wywiad
telefoniczny, elektroniczne podpisywanie umów) pozyskaliśmy do 4 lokalizacji 30 zmotywowanych pracowników. Przeprowadziliśmy szkolenia i zweryfikowaliśmy dokumentacje. Wszystko zdalnie a jednak skutecznie. Po 2 tygodniach trwania usługi Klient zażyczył sobie wymiany wyłącznie jednej nieefektywnej osoby, co potwierdziło skuteczność naszych narzędzi. Dostaliśmy również zlecenia na kolejne 3 lokalizacje.

Korzyść dla klienta

Płynna obsługa marketów dzięki terminowej realizacji zamówienia i wielokanałowej komunikacji.

Już wychodzisz?