Koniec roku coraz bliżej i już niedługo przywitamy rok 2024. Wraz z nim pojawia się pytanie o przysługujące pracownikom dni wolne. W 2024 roku będzie można skorzystać z m.in. 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. Z kolei korzystne rozplanowanie urlopu wypoczynkowego pozwoli pracownikom uzyskać kilkadziesiąt dni wolnych od pracy.

W kolejnym roku kalendarzowym czeka nas 13 dni wolnych od pracy zwanych świętami. Do dni wolnych od pracy zalicza się wszystkie niedziele. W Polsce obchodzimy święta stałe, które zawsze wypadają w ten sam dzień. Z kolei święta ruchome zmieniają się w zależności od danego roku. Jak w 2024 roku przypadają dni wolne od pracy?

Dni wolne od pracy w 2024 roku

Dzień wolny za sobotnie święto

Zgodnie z art. 130(2) kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, które przypada w innym dniu niż niedziela, skutkuje obniżeniem wymiaru pracy o 8 godzin. Z kolei gdy święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego. Dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Niemniej jednak termin tego dnia ustala pracodawca, a nie pracownik.

Ferie w 2024 roku

Rozkład ferii szkolnych w 2024 roku z podziałem na województwa został ustalony następująco:

Już wychodzisz?