Amerykańska firma z oddziałem w Toruniu, budująca aplikację zakupową

Potrzeba

Rekrutacja IT Opera􀁇onal Managera znającego języki programowania, z biegłą znajomością języka angielskiego.

Jak to zrobiliśmy

Wywiad na temat rekrutacji z kierownictwem firmy w USA odbywały się za pomocą komunikatora internetowego
i prowadzone były w języku angielskim. Po ustaleniu oczekiwanych kompetencji i umiejętności, dzięki rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych, zaprezentowaliśmy kandydatów o wąskiej specjalizacji, którzy spełniali oczekiwania klienta. Lwia część rekrutacji została przeprowadzona zdalnie. Klient otrzymał przetłumaczone raporty prezentujące potencjalnych kandydatów, a kolejny etap interview odbył się za pomocą narzędzi internetowych w języku angielskim. Ostatnim etapem rekrutacji była rozmowa wybranego kandydata w siedzibie klienta w Toruniu.

Korzyść dla klienta

Sprawna i skuteczna rekrutacja zaowocowała zatrudnieniem kandydata, który aktualnie rozbudowuje zespół specjalistów ds. operacyjnych w siedzibie firmy. Klient powrócił do nas po kilku dniach po ofertę pracy tymczasowej na inne stanowiska w swojej firmie.

Już wychodzisz?